Ogrody – projekty, realizacje, pielęgnacja.
Ląd 40; 62 - 405 Ląd
Pn - Pt: 08:00 - 18:00, Sob: 08:00 - 13:00
23 sty 2018

Projekt ogrodu 2

Prezentowany projekt dotyczy dużej działki rekreacyjnej nad jeziorem. Część działki jest nachylona dość stromo w stronę jeziora.


23 sty 2018

Projekt ogrodu 1

Projektując ogród zaczynamy zazwyczaj od ręcznych szkiców różnych wersji zagospodarowania terenu. Przedstawione na nich są ścieżki, sposoby wykorzystania poszczególnych stref ogrodu,  proponowane miejsca nasadzeń oraz montażu małej architektury. Na tym etapie pojawia się koncepcja ogrodu jako całości i jego poszczególnych części – wnętrz ogrodowych. Myślimy też o spójności proponowanych rozwiązań z krajobrazem. Przedstawiamy je inwestorowi w celu wyznaczenia kierunku dalszych prac projektowych.

RYSUNEK ODRĘCZNY JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM PRAC PROJEKTOWYCH

Po uzgodnieniu z inwestorem ogólnego kierunku zagospodarowania przestrzeni przystępujemy do dalszych prac – w tym przypadku do jego uszczegółowienia i wykonania wizualizacji komputerowej. Ogród jest założeniem dynamicznym, zmieniającym się w czasie, zarówno w kontekście pór roku jak i kolejnych lat jego rozwoju. Realizując inwestycję zazwyczaj, ze względów ekonomicznych, wykorzystuje się stosunkowo niewielkie sadzonki roślin. Bardzo często w związku z tym trudno jest sobie wyobrazić jak będą się one zmieniać w czasie, jak będą wzajemnie komponować w różnych okresach fizjologicznego rozwoju oraz w dłuższej perspektywie wzrostu. Jest to szczególnie trudne w kontekście ogromnej liczby roślin radykalnie różniących się wzajemnie – o innym tempie wzrostu i wielkości docelowej.

WIZUALIZACJA KOMPUTEROWA MOŻE PRZENIEŚĆ NAS W CZASIE WE WŁASNYM OGRODZIE

Wykorzystywany przez nas program Gardenphilia Designer, daje możliwość zobaczenia ogrodu o różnych porach dnia, roku oraz w kolejnych latach jego rozwoju. Wykorzystywane tekstury roślin, w sposób obrazowy prezentują kompozycje roślin w różnych okresach rozwoju fizjologicznego, np. w stanie bezlistnym, podczas kwitnienia, latem oraz jesienią – w okresie zmiany kolorów. Symulacja wzrostu roślin daje również wyobrażenie o tym, jak stosunkowo małe rośliny zaraz po nasadzeniu będą “wypełniać” przestrzeń w kolejnych latach.

23 sty 2018

Rabata

Prace projektowe najczęściej dotyczą całej nieruchomości i jej zagospodarowania. Przedmiotem ich może być jednak także fragment ogrodu, nawet pojedyncza rabata. Na przedstawionych zdjęciach widoczna jest rabata zaprojektowana przy użyciu programu Gardenphilia Designer – rysunek techniczny, rzut z góry oraz wizualizacja komputerowa.

WIZUALIZACJA RABATY DAJE WYOBRAŻENIE DOCELOWEGO EFEKTU PRAC

23 sty 2018

Projekty techniczne

Projekty techniczne terenów zielonych wykonujemy w dwóch programach, w specyfikacjach zadań. Jest to typowy program do analizy 2D LibreCAD, lub program do wizualizacji terenów zielonych Gardenphilia Designer. Pierwszy z nich, jako typowy program typu CAD obejmuje bardzo precyzyjne rysowanie, wymiarowanie i skalowanie całego projektu i wybranych jego elementów. Zastosować do przygotowania profesjonalnej dokumentacji projektowej musi zostać wdrożona do usług świadczonych przez dowolną firmę wykonawczą. Jest to szczegółowa analiza błędów w interpretacji błędów.

WYKONANE PRZEZ NAS RYSUNKI CAD SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE NORMY PROJEKTOWANIA TERENÓW ZIELENI

W ramach przygotowania przygotowawczego. Dodatkowo w przypadku takich potrzebnych są rysunki przekroju poprzecznego i innych specyficznych elementów.

Druga wersja projektu może być wygenerowana przez program Gardenphilia Designer. Jest on nieco uboższy w kontekście technicznym, dostępne są różne opcje przedstawiania zawartości, nie są też takie wymiary wymiarowania elementów. Częstotliwością jest to, że jest wystarczająca do wykonywania wykonawczych, ewidentnych zalet dokumentacji dotyczącej tej opcji jest możliwość wygenerowania wizualizacji komputerowej obszaru uwzględniającego pory roku, pory dnia i ogrodu.

ZALETĄ „UPROSZCZONEJ” WERSJI PROJEKTU TECHNICZNEGO JEST MOŻLIWOŚĆ WYGENEROWANIA WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ OGRODU

22 lip 2015

Projekty systemów nawadniania

Projekty techniczne, w tym instalacji systemów nawadniania automatycznego wykonujemy w programie LibreCAD. Umożliwia on wykonanie projektu w dowolnej skali, z wszelkimi niezbędnymi obmiarami, warstwami pokazującymi dany rodzaj instalacji, i innymi szczegółami. Podkładem do wrysowania działki wraz z nieruchomością mogą być mapy geodezyjne (np. powykonawcze wykonywane na zakończenie procesu inwestycyjnego związanego z budową nieruchomości) lub dostępne zdjęcia lotnicze pochodzące z bazy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT JEST PODSTAWĄ PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI

Standardem naszej pracy jest to, że każdą instalację wykonujemy w oparciu o przygotowany uprzednio projekt. Określamy w nim ilość, rodzaj i zasięg zraszaczy, podział na sekcje (po uwzględnieniu wydajności ujęcia wody) wraz z wytyczeniem miejsc położenia rurociągów, miejsca umieszczenia skrzynek rozdzielczych, itp. Określamy w nim również średnice rurociągów oraz rodzaje dysz lub głowic zraszających. Na podstawie tych informacji przygotowujemy szczegółowy kosztorys uwzględniający wszystkie niezbędne materiały oraz usługi.

PROJEKT PODLEGA WERYFIKACJI TERENOWEJ

W przypadku wykonywania projektu instalacji które nie będą przez nas instalowane, dodatkowo, dla zwiększenia jego czytelności, jest na niego naniesiona dodatkowa warstwa tzw. “siatka kwadratów” zazwyczaj 1×1 m. Ułatwia ona precyzyjne naniesienie w terenie ważnych punktów, w tym szczególnie wyznaczonych miejsc osadzenia zraszaczy. Należy jednak pamiętać, że każdy projekt trzeba zweryfikować w terenie, dokonując przed rozpoczęciem prac instalacyjnych a po naniesieniu wszystkich niezbędnych danych z projektu, obmiaru sprawdzającego.

03 cze 2015

Rysunki odręczne

Punktem wyjścia większości prac projektowych są szkice i rysunki odręczne. Nakreślamy w nich proponowane warianty zagospodarowania działki, przedstawiamy układ komunikacji, wskazujemy zgrupowania zieleni, ich wielkość i rodzaj – jednak jeszcze bez wskazywania konkretnych gatunków roślin. Proponujemy też miejsca do zagospodarowania małą architekturą ogrodową. W zależności od ustaleń kończymy ten etap prac na szkicu “w ołówku” będącym jedynie punktem wyjścia do dalszych prac, lub też finalizujemy prace w postaci kolorowego rysunku przedstawiającego uzgodnioną z inwestorem wersję zagospodarowania terenu.

RYSUNEK ODRĘCZNY JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM PRAC PROJEKTOWYCH